Kreps fredet i Gjerdingen

.

All kreps i Gjerdingen er fredet i høst grunnet nedtapping. Krepsekort kjøpt på Inatur gjelder kun i Mylla. Dette kommer tydelig frem på salgssiden.