Fiske

Fiskeregler i Jevnaker Almenning

Disse regler gjelder for alle vann i Jevnaker Almenning

( Østås + Vestås), og på Jevnaker Almennings grunn i grensevann.

1.   Alle som har fylt 16 år, og som ønsker å fiske i almenningens vann, må løse fiskekort.

2.   Det er tillatt å fiske fra båt  i vann som er åpne for garnfiske, samt Ølja.

3.   Teinefiske etter abbor er tillatt for alle. Teinene skal være merket med navn og adresse på synlig flottør.

4.   Garnfiske er kun tillatt i følgende vann: Tverrsjøen, Mylla, Skarvannet, Buvannet, Pershusvannnet, Åsjøen og Gjerdingen på Øståsen, samt Nordre Vælsvannet på Veståsen.

Det tillates brukt fem garn pr årskort. Maks maskevidde 28 mm.

Det oppfordres til fiske med småmaskede garn i alle vann hvor garnfiske er tillatt.

Garna skal være merket med navn og adresse, og ha synlig flottør. Umerkede garn vil bli beslaglagt. Det kan ikke fiskes nærmere bekk eller elv enn 50 meter.

5.   I Skarvannet, Buvannet, Perhusvannet og Borstuvatnet på Veståsen er alt fiske forbudt i tida 20.09 – 31.10. I samme tidsrom er det i de øvrige vann kun tillatt fiske etter sik og røye.

6.   Ørret mindre enn 25 cm, og som er uskadet, skal slippes fri.

7.   Årskortet skal medbringes under fiske og vises fram på forlangende. Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort avkreves følgende straffegebyr:

Dobbelt av hva et fiskekort koster.

8.   Alt fiske i elver og bekker er forbudt.