Fiskevann

Se oppslag på diverse tavler i allmenningen.

De største fiskevannene i Jevnaker Almenning er: Mylla, Åsjøen, Ølja, Tverrsjøen, Skarvvannet, Buvannet, Pershusvannet, Fagervann, Langvannet, Store Sinnera og Gjerdingen.

 

Vannene domineres av abbor, sik og ørret. Det finnes også røye i Skarvvannet og Gjerdingen.

Jevnaker Jeger- og Fiskerforening driver fiskestell i Ølja og her er det blitt en meget bra ørret- og abborstamme.