Utleie av hytter

 

 

Generelt

JA leier ut hytter til fritidsbruk fortrinnsvis på åremål, men vi har noen hytter på døynleie. Disse  leies ut via www.inatur.no  Hyttene har varierende alder, alle har enkel standard uten strøm og vann. Alle ligger tilgjengelig med bil sommerstid men de fleste ligger ved ubrøytet veg vinterstid. Alle unntatt hytta ved Nordre Vælsvannet ligger i Nordmarka, og de fleste ligger i nærheten av vann, turstier og skiløyper.

De enkelte hyttene og plassene

 • Åsjøvika
 • Øljehytta
 • Kalvedalshytta
 • Syversdalstoppen
 • Sandbekkhytta
 • Bestyrerhytta
 • Store Sinnerdalshytta
 • Vesle Sinnerdalshytta
 • Nordre Vælsvann
 • «Bristol»
 • Tverrsjøstallen

Tverrsjøstallområdet

Tverrsjøstallområdet består av Tverrsjøstallen, Tverrsjøhytta og Oppsynshytta. Hele anlegget er bortleid for 3 år. I Tverrsjøstallen selger Jevnaker Ski  vaffel og drikke hver lørdag og søndag i vinterhalvåret.

 Koia ved Ølja, «Bristol» er åpen for allmennheten. Denne koia kan ikke reserveres. Har du overnatte en natt må du vike plass for nye gjester.