Åpning av veger juni 2021

Alle veger som skal være åpne på Jevnaker Almenning er nå åpnet for sommeren.

Ha en riktig god helg og god sommer!

Åpning av veger

På øståsen er vegen mellom Ølja og Tverrsjøen åpen. Vegen er fortsatt stengt mot Holoa og Sinnerdalen og ned Kalvedalen mot Gjerdingen.

På veståsen er vegen åpen.

Svenåvegen stenger 21. januar

Svenåvegen stenges for all trafikk torsdag 21 januar på grunn støypearbeider på bru nederst i Svenådalen. 

Jevnaker Almenning

Årsmøte onsdag 24.juni

Vi vil informere om at årsmøte med valg for Jevnaker Almenning vil bli avholdt onsdag 24.juni kl 19:00 på Thorbjørnrud Hotell. Valget åpner kl 18:30 og avsluttes kl. 20:00.

Vi ber om at alle følger Folkehelseinstituttet smittevernsråd i forhold til deltakelse på årsmøtet. Disse finner du her.

Det vil være enkel servering i etterkant av årsmøtet.

Vi viser til tidligere utsendt årsberetning. Ta kontakt på telefon 480 13 473 om kopi ønskes tilsendt.

Oppdatering veg mai 2021

Kalvedalen til Gjerdingen er åpnet i dag 27.mai. Sinnerdalen til Holoa åpnes ca i midten av neste uke.

Ha en riktig fin helg i sola!

Tidvis stenging av Svenåvegen i tidsrommet 1.-3.mars 2021

Svenåvegen vil være tidvis stengt i tidsrommet 1.-3.mars i forbindelse med demontering av kran i regi Skanska. Den lengste perioden med stenging vil bli på mandag 1.mars, da vil vegen være stengt i ca 1 time. Det vil ellers kun være kortere perioder hvor Skanska har behov for å stenge vegen. Det vil bli skiltet i forkant av stengingen.

Svenåvegen åpner igjen 7 januar

Svenåvegen!

Svenåvegen er nå ryddet opp etter at vi måtte stenge vegen 1 nyttårsdag på grunn av store mengder toppbrekk av gran og bjørk. Vegen brøytes opp igjen og åpner torsdag 7. januar. Vi beklager ulempene denne stengingen har medført.

Jevnaker Almenning

Vegoppdatering mai 2020

Veien mellom Tverrsjøen og Ølja vil etter planen åpnes helga 22.mai. Det er for mye snø og teleløsning til at veien kan åpnes nå.

Riktig god helg og 17.mai!