Jaktkort og krepsekort 2020

.

Jaktkort på småvilt og rådyr:
Det åpnes for salg av jaktkort på rådyr og småvilt på inatur.no den 24.april 2020 kl. 09:00.

Salg av krepsekort:
Det åpnes for salg av krepsekort i Gjerdingen og Mylla på inatur.no den 1.august 2020 kl. 09:00. 

Årsmøte 2020 utsatt på ubestemt tid

.

Etter regjeringens oppdatering i går, 12.mars, har vi besluttet å utsette årsmøte på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med info om tid og sted når dette blir aktuelt

Almenningsfest avlyst - årsmøte vil bli avholdt

.

I lys av dagens situasjon i forbindelse med korona-viruset velger vi å avlyse almenningsfesten lørdag 14.mars. Dette er svært beklagelig, men vi anser det som mest forsvarlig med tanke på antall påmeldte.

Årsmøte med valg derimot vil bli gjennomført som planlagt. Årsmøtet starter kl 17:00 og avsluttes kl 19:00, valget åpner kl 16:30 og avsluttes kl.18:00. Det vil bli servert mat etter møtet for de som ønsker det, dette tar vi en opptelling på når møtet er avsluttet. Sted for årsmøte er fremdeles Thorbjørnrud Hotell.

Vi vil understreke at de forhåndsreglene som ble nevnt i forrige epost gjelder for årsmøtet; føler du deg ikke i form, la være å møte opp på årsmøte. De av dere som er i risikogruppa anbefales å ikke møte opp uavhengig av om dere er friske eller syke.

De som er i risikogruppen er:
- eldre personer (over 65år)
- personer med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
- personer som røyker har også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Det er også mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for alvorlig forløp av viruset.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Info angående årsmøte og fest 14.mars

.

Korona-viruset, også omtalt som covid-19, skaper noe trøbbel for større arrangementer rundt om på Hadeland. Jevnaker Almenning ønsker å opplyse om at per i dag vil årsmøte med valg og påfølgende fest lørdag 14.mars gjennomføres som planlagt. Men dette kan avlyses på kort varsel etter eventuelle anbefalinger fra helsemyndighetene og kommunene.

Vi ber om at alle som har meldt seg på festen på lørdag melder avbud dersom dere ikke føler dere helt tipp topp og at de som er i risikogruppen melder avbud uavhengig om dere er friske eller syke. Dette gjelder også oppmøte på årsmøtet.

De som er i risikogruppen er:

- eldre personer (over 65år)

- personer med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

- personer som røyker har også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Det er også mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for alvorlig forløp av viruset.

Vi viser til Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om viruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Hører dere ikke mer fra oss vil årsmøte og fest gjennomføres som planlagt. Ny beskjed kommer dersom det blir endringer eller avlyst.

Beklager ulempen dette måtte medføre.