Jevnaker Almenning

Beitedyr

Det er hyggelig at du vil bruke utmarka. Husk bare at det er du som er på besøk i skogen, og at dette er hjemmet til vilt og beitedyr. Det er derfor viktig at du viser dyrelivet nødvendig fred og hensyn. Her kommer noen tips og råd for ferdsel blant beitedyrene.

 • BEITEBRUK I JEVNAKER ALMENNING
  Det er lokale gårdsbruk som er eierne av Jevnaker Almenning. Gårdene har dermed beiterett på almenningens grunn, og det slippes rundt 600 storfe og 4.500 småfe på utmarksbeite hver sommer. Beitesesongen varer fra midten av mai til midten av september.
  Vi ber om at alle lar beitedyra få gå uforstyrret. De er følsomme for uro, og det spesielt viktig at reglene for båndtvang overholdes. Sett deg også inn i kuvettreglene før du drar på tur i utmarka.
  Husk! All ferdsel i utmarka skjer på eget ansvar.
  Se plakat: Kuvettregler
 • TILSYN
  Gjeting og tilsyn organiseres av beitelaga. Medlemmene har ukentlige vakter med daglige tilsynsrunder. Husdyreierne fører i tillegg et betydelig tilsyn i egen besetning gjennom hele beitesesongen. Det benyttes også GPS-overvåkning på en del av dyrene.
  Se plakat: Beitende husdyr
 • VAKTTELEFON
  Dersom du skulle komme over syke, skadde eller døde husdyr på beite i sommer, eller observerer dyr som er kommet på avveie, RING den døgnbemannede vakttelefonen for beitelaga i Jevnaker og Lunner:
  VAKTTELEFON: 40 60 55 55 (Bjørn Halvorsen)
  Legger du merke til fargene på øremerke, klave og bjellemerke, og evt. farge på dyrene, samt kartposisjon så er dette nyttig informasjon å gi til telefonvakta for å finne riktig dyreeier.
 • BÅNDTVANG
  I Jevnaker og Lunner er det vedtatt utvidet båndtvang. Alle hunder skal dermed holdes i bånd fra 1. april til 25. september. Her kan du lese forskriften for henholdsvis Jevnaker kommune og Lunner kommune.
  Det er ikke tillatt å trene jakthunder utenom jakttida uten grunneiers tillatelse. Gjeterhunder i arbeid, og lovlig jakt med løs hund er unntatt båndtvangen. Jf. Lov om hundehold.
 • BEITELAG
  Nordmarka beitelag (for storfe):                Trond Henriksen, 970 89 684, trhenri3@online.no
  Lunner og Jevnaker sauebeitelag:             Hans Kristian Skau, hkskau@gmail.com
  Det drives organisert beitebruk, noe som betyr at alle som slipper dyr på utmark er organisert i et beitelag. Beitelagene sørger for at det utføres organisert tilsyn. Beitelagene samordner også sanking, samt bygging, bruk og vedlikehold av samlekveer, sankefeller, sperregjerder og andre målretta tiltak.