Jevnaker Almenning

Turnett og allmenn ferdsel

- Ut på tur til fots, sykkel eller ski

Turnett

I områdene til Jevnaker Almenning finnes et omfattende turnett til fritidsbruk både sommer og vinter. Dette gjelder spesielt områdene nord i Nordmarka sør for Mylla. I tillegg er det flott turterreng på vestsida av Randsfjorden her er det færre løyper og stier men også færre folk.

For turforslag anbefales kontakt med Hadeland Turlag og www.skiforeningen.no

Adkomst

Jevnaker Almenning er sentralt plassert på Østlandet i Lunner og Jevnaker kommuner. Adkomstveiene er mange enten man benytter bil eller tog. Blant annet pleier Skiforeningen å sette opp busser til Mylla Dam hver lørdag og søndag gjennom vinteren.

En annen og mye brukt transport er toget til Grua, og videre via Mylla inn i Nordmarka. Alternativt med tog til Stryken stasjon helt sør i Lunner for kortere tur tilbake til Oslo, eller dagstur inn i Nordmarka.

Med bil er RV 4 gjennomgående hovedvei nord / syd. Avstanden fra Oslo (Gjelleråsen) er 51 km til avkjøring ved Grua. Eller man kan kjøre over Sollihøgda fra Oslo opp til Jevnaker og derfra opp Svenådalen som leder til parkering ved Tverrsjøstallen, her har du alle muligheter videre innover i marka.

For å komme opp på Veståsen kjører man mot Bjoneroa og Halvorbøle fra Jevnaker sentrum. Etter 5-6 km tar man «Falla veg» opp mot venstre (lite treskilt). Kjør til vegs ende og du er midt inne i allmenningens skog på veståsen – Flekkerøymyra.

Vegavgiften på Øståsen er kr 70, – pr tur.

Vegavgiften på Veståsen er kr 50,- pr tur.

Årskort vegavgift : kr 800,- kjøpes på YouPark – www.youpark.no (årskortet gjelder for både Nordmarka og Veståsen)

 

På Øståsen er det fra 1.oktober 2021 bommer med skiltgjenkjenning. Passering av bommen i Gjerdinsvegen og Svenådalen vil bli automatisk registrert og passeringen vil bli fakturert av Youpark. For å unngå fakturagebyr kan man gå inn på www.youpark.no og betale for passeringen med Vipps eller Visa/Mastercard innen 48timer.

Til sist noen viktige regler !

  • Du befinner deg i et beiteområde. Les mer om dette her.
  • All ferdsel i utmarka skjer på eget ansvar.
  • Ordinær båndtvang for alle hunder er i perioden 1. april – 20. august! Lunner og Jevnaker kommuner har vedtatt utvidelse av båndtvang til 25 sept. Utenom denne tiden kan hunder gå løse når de holdes under kontroll.
  • Det er ikke tillatt å trene jakthunder utenom jakttida uten grunneiers tillatelse. Gjeterhunder i arbeid, og lovlig jakt med løs hund er unntatt. Se hundeloven.
  • Åpen ild / brenning av bål er forbudt i perioden 15. april – 15. september!
  • Motorisert ferdsel i utmark og på vann er forbudt og vil bli anmeldt!
  • Det er ikke tillatt med campingvogner og bobiler på allmenningen. 

For at reglene om allmenn ferdsel, fiske og jakt, og for sikkerheten til beitedyra er det engasjert en oppsynsmann med begrenset politimyndighet som patruljerer områdene til Jevnaker Almenning.

 

Denne oppsynsmannen heter Arvid Snellingen, og kan kontaktes på mobiltelefon 41 41 45 85.