Jevnaker Almenning

Fiske

Fiskeregler i Jevnaker Almenning

Disse regler gjelder for alle vann i Jevnaker Almenning ( Østås + Vestås), og på Jevnaker Almennings grunn i grensevann.

 

  1. Alle som har fylt 16 år, og som ønsker å fiske i almenningens vann, må løse fiskekort.
  2. Det er tillatt å fiske fra bellyboat, båt og kano/kajakk i alle vann som er åpne for garnfiske, samt Ølja.
  3. Teinefiske etter abbor er tillatt for alle. Teinene skal være merket med navn og adresse på synlig flottør.
  4. Det er tillatt å fiske med oter i Mylla og Gjerdingen med fiskekort for garnfiske.
  5. Garnfiske er kun tillatt i følgende vann: Tverrsjøen, Mylla, Skarvannet, Buvannet, Pershusvannnet, Åsjøen og Gjerdingen på Øståsen, samt Nordre Vælsvannet på Veståsen. Garna skal være merket med navn og adresse, og ha synlig flottør. Umerkede garn vil bli beslaglagt. Det kan ikke fiskes nærmere bekk eller elv enn 50 meter. Det oppfordres til fiske med småmaskede garn i alle vann hvor garnfiske er tillatt. Det tillates brukt fem garn pr årskort. Maks maskevidde 28 mm.
  6. Fiskekortet skal medbringes under fiske og vises fram på forlangende. Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort avkreves følgende straffegebyr: Dobbelte av hva et årskort koster.
  7. Alt fiske i elver og bekker er forbudt.

Priser for fiskekort:

  • Årskort stang- og garnfiske – kr 500 (gjelder kalenderår)
  • Døgnkort stangfiske – kr 60

Fiskekort kjøpes via Inatur, trykk HER for å komme direkte til salgsside.