Jevnaker Almenning

Hytter

Utleie av hytter

JA leier ut hytter til fritidsbruk på åremål. Hyttene har varierende alder, alle har enkel standard uten strøm og vann. Alle ligger tilgjengelig med bil sommerstid men de fleste ligger ved ubrøytet veg vinterstid. Alle unntatt hytta ved Nordre Vælsvannet ligger i Nordmarka, og de fleste ligger i nærheten av vann, turstier og skiløyper.


De enkelte hyttene og plassene

Øljehytta

Tverrsjøhytta

Vælsvannshytta

Store Sinnerdalshytta

Vesle Sinnerdalshytta

Bestyrerhytta

Ålsjøvika

Oppsynshytta Tverrsjøen

Bristol

Uthus Sinnerdalen

Tverrsjøstallen

Eggehytta

Tverrsjøstallområdet

Tverrsjøstallområdet består av Tverrsjøstallen, Tverrsjøhytta og Oppsynshytta. Hele anlegget er bortleid på løpende kontrakt. I Tverrsjøstallen selger Jevnaker Ski vaffel og drikke hver lørdag og søndag i vinterhalvåret.

 

Koia ved Ølja, «Bristol» er åpen for allmennheten. Denne koia kan ikke reserveres. Har du overnattet en natt må du vike plass for nye gjester.

Sandbekkhytta

Sandbekkhytta ligger ved Gjerdingen og er leid ut til DNT Oslo og Omegn. For medlemmer av DNT kan hytta bookes på UT.no. Trykk HER for mer informasjon om hytta og booking.