Jevnaker Almenning

Jaktregler og informasjon

Elgjakt

Allmenningens areal inngår i Jevnaker Elgvald Øst og Jevnaker elgvald Vest. Elgjakta forvaltes etter bestandsplan på 5 år i Nordmarka og 3 år på Veståsen. Disse planene legger opp til en avskyting på mellom 15 og 20 elg årlig. Elgjakta har de siste årene blitt satt bort på 3 årsavtaler. Jaktlagene skal bestå av innenbygds jegere men åpner for utenbygds gjestejegere. Jaktrettene ble fordelt våren 2023 for tre år.

Småviltjakt

Styret i allmenningen gjennomgår hvert år retningslinjene og fastsetter prisen for småviltjakt. Jaktkort for almenningens områder i Nordmarka selges fra www.inatur.no. Allmenningens skog på vestsida av Randsfjorden inngår i Veståsen Utmarkslag. Jaktkort for disse områdene selges gjennom Jevnaker Jeger- og Fiskerforening.

Informasjon om småviltjakt og rådyrjakt i Jevnaker Almenning

Småviltjakt tilbys innenbygds- og utenbygdsboende.
Jaktkortet gjelder i allmenningens skogteig i Nordmarka tilsammen 42 000 daa.

Jakttider og priser:

Salg av jaktkort skjer på iNatur sin hjemmeside, www.inatur.no

Småviltjakt: 10.09 – 23.12

Harejakt: 10.09 – 28.02

Ordinær rådyrjakt: 25.09 – 23.12

Bukkejakt: 10.08 – 24.09

Jakt på mår: Ordinær jakt 01.11 – 23.12

Løst småviltkort gir rett til jakt på hønsefugl, samt hare, mink, mår, rev, ender, måker, ringdue i henhold til direktoratets liste over jaktbare arter. Kort for harejakt gir kun rett til jakt på hare.

Løst rådyrkort gir rett til ett rådyr pr. kort, og det selges et begrenset antall kort. Dokumentasjon på tilgang på godkjent ettersøkshund for rådyrjakt kreves.

Observasjon av sau etter 10. september og storfe etter 25. september
bes rapportert til Bjørn Halvorsen 40 60 55 55.

Andre bestemmelser: For å kunne jakte rådyr med rifle kreves i tillegg bestått skyteprøve. Det tillates ikke brukt rifle på småviltjakt. Jegere som har løst jaktkort for Jevnaker Almenning og som jakter utenfor Almenningens område uten jaktkort for dette området, vil bli nektet jaktkort i Almenningen påfølgende år.

 

Styret i Jevnaker Almenning