Krepsekort og småviltkort

.

Krepsekort for sesongen 2020 vil bli lagt ut på Inatur i begynnelsen av august 2020.

Jaktkort på småvilt for sesongen 2020 vil bli lagt ut på Inatur i begynnelsen av mai 2020.

Bruk av Jevnaker Almennings veger i høst

.

Jevnaker Almenning

Jevnaker Almenning og Lunner Almenning har rusta opp Myllavegen og Myllslivegen(vegen langs Mylla) med avstikker inn til Fuglemyrene de siste to årene. Dette vegnettet er nå ferdig opprusta til vegklasse 3 – skogsbilveg.

Jevnaker Almenning har i høst hatt tømmerdrift inne ved snuplassen ved Fuglemyrene. Sagtømmeret fra denne drifta kjøres ut Mylladammen og de øvrige sortimentene kjøres ut Svenådalen. Planen var å få kjørt ut alt tømmeret før snøen og skiføret kom. Dessverre kom snøen tidlig i år. Dette i kombinasjon med avsetningsproblemer på noen tømmersortiment gjør at vegene må benyttes til uttransport av tømmer videre utover høsten/førjulsvinteren.

Det samme forholdet gjelder for vegen ned Sinnerdalen. Her ligger det fortsatt en del tømmer som skal transporteres ut Svenådalen. Vi regner med å ha dette tømmeret ute i god tid før jul.

Vi beklager ulempene dette medfører for skifolket, men presiserer at vegene er bygd og rustet opp for tømmertransport. Ved å ruste opp vegnettet vil vi imidlertid kunne transportere ut mer tømmer på barmark slik at konflikten mot skiløypene i framtiden blir mindre.

Jevnaker Almenning vil i vinter som tidligere brøyte Svenådalen, Tverrsjøen, Ølja og videre ned Gjerdingsvegen til Olimbshøgda. Flatvelta til Olimbshøgda brøytes av Olimb – Ølja veglag. Vegen ned til Skarvevann blir brøyta gjennom romjula. Vi legger også opp til å brøyte Veståsen inn til Flekkerøymyra.

Program for skogdagen 17.august

.

PROGRAM SKOGDAG LØRDAG 17.AUGUST

Kl. 11 – Oppmøte i Ålsjøvika. Parkering av biler i krysset.

Kl. 11-12 – Orientering om hogst, friluftsliv og veg v/ Helge Midttun og Harald Kvam.

Kl. 12 – Vi kjører videre til snuplassen v/ Fuglemyra. Her vil det ble en kort orientering om vegen v/ Harald Kvam før vi går videre til Ålsjøsætra.

Kl. 13 – Vel fremme på Ålsjøsætra vil Torleif Johnsrud fortelle litt om skogdriftens historie. Harald Kvam og Jon Gerhard vil fortelle litt om skogbruk innenfor Oslomarka.

Kl. 14 – Matservering (grillmat m/tilbehør) og sosialt på Ålsjøsætra.

OBS! Ta med noe å sitte på J