Jevnaker Almenning

Kvotebegrensninger for småviltjakta 2023

Skogsfugltakseringen foreligger, og denne viser en nedgang i tettheten av voksne fugl, redusert kyllingproduksjon og liten forekomst av smågnagere. Med bakgrunn i dette velger vi å ikke legge ut dagskort i år. I tillegg har vi satt følgende kvotebegrensning for jegerne:

Det kan skytes kun 1 skogsfugl (orrfugl/storfugl) per jeger per kort. Vi oppfordrer til å ikke skyte brunfugl (orrhøne/røy). I tillegg oppfordres det til å jakte smårovvilt for å legge til rette for bedre forhold for skogsfugl.
Vi oppfordrer ellers om å jakte på annet vilt som for eksempel and, gås og due.

Jerpe er fredet.

Andre artikkler

Alle veger er nå

Alle vegene som pleier å være åpne, er nå åpnet igjen. Det er fremdeles bløtt noen steder, spesielt i kantene. Vi...

Les mer

Viktig info om salg

Styret i Jevnaker Almenning har vedtatt å starte salg av jaktkort onsdag 8.mai kl. 09:00, men da KUN TIL INNENBYGDSBOENDE. For...

Les mer

Stenging av veger våren

Vegene på Jevnaker Almenning stenges på morgenen onsdag 10.april i forbindelse med teleløsningen Dette gjelder bommen ved Flatvelta, Tverrsjøstallen og Sinnerdalen....

Les mer