Jevnaker Almenning

Kvotebegrensninger for småviltjakta 2023

Skogsfugltakseringen foreligger, og denne viser en nedgang i tettheten av voksne fugl, redusert kyllingproduksjon og liten forekomst av smågnagere. Med bakgrunn i dette velger vi å ikke legge ut dagskort i år. I tillegg har vi satt følgende kvotebegrensning for jegerne:

Det kan skytes kun 1 skogsfugl (orrfugl/storfugl) per jeger per kort. Vi oppfordrer til å ikke skyte brunfugl (orrhøne/røy). I tillegg oppfordres det til å jakte smårovvilt for å legge til rette for bedre forhold for skogsfugl.
Vi oppfordrer ellers om å jakte på annet vilt som for eksempel and, gås og due.

Jerpe er fredet.

Andre artikkler

MARKASAMLING 2023 – NORD

Oslo og Omland Friluftsråd og Skogselskapet ønsker velkommen til Markasamling 2023 torsdag 24. august. Samlingen arrangeres i samarbeid med Landbrukskontoret på...

Les mer