Jevnaker Almenning

Nye låser på bommene på Jevnaker

I forbindelse med at det er blitt nytt låsesystem på alle allmenningene på Hadeland er det nå byttet låser på Jevnaker Almenning. De som har behov for nøkkel til en eller flere av disse bommene kan få tildelt nøkkel. Med behov menes personer som har bruk for nøkkel i forbindelse med næring og oppsyn samt hytteeiere som har hytte innenfor sommerstengt bom. I tillegg har vi noen nøkler tilgjengelig for korttidsutlån på allmenningskontoret.

Det er felles sats for depositum nøkler i alle Hadelandsallmenningene; kr 1.000,- pr nøkkel. Vegavgift må også være betalt.

Nøkler kan hentes på allmenningskontoret i Gran mandag 30.mai. De som har hytte bak stengt bom og som må inn dit mellom 25. og 30.mai, bes ta kontakt med Arvid Snellingen.

For andre spørsmål ta kontakt med Arvid Snellingen på tlf. 41414585 eller Silje H. Kristiansen på tlf. 90130369.

Andre artikkler