Jevnaker Almenning

Vegarbeid i Sinnerdalen

Sinnerdalsvegen skal rustes opp i sommer og utover høsten. Det vil derfor pågå vegarbeid i Sinnerdalen fra 3.juli til og med 14.juli, og fra 31.juli og utover høsten.
Vegen kan i disse periodene være stengt eller ha redusert fremkommelighet. All kjøring skjer på eget ansvar!🚙
Det vil også foregå arbeid med knusing av masser i grustaket i Kalvedalskrysset i samme periode 🪨

Andre artikkler

MARKASAMLING 2023 – NORD

Oslo og Omland Friluftsråd og Skogselskapet ønsker velkommen til Markasamling 2023 torsdag 24. august. Samlingen arrangeres i samarbeid med Landbrukskontoret på...

Les mer