Jevnaker Almenning

Elgjakt utlysning 2023-2025

Bilde hentet fra https://bulls.no/bulls/helge/

Elgjakt for perioden 2023-2025 er nå til utlysning. For mer informasjon og søknadsskjema, send en henvendelse til firmapost@jevnaker-almenning.no eller kontakt Harald Kvam på telefon 41455599. Søknadsfrist er 15.mars kl. 12:00. Sendes søknad per post må brevet være oss i hende før 15.mars kl. 12:00.